ALERT

Marketing Department

הרשמה למפגש:  
מפיתוח טכנולוגי לפיתוח עסקי

ינואר 2013


הצטרפו אלינו
KPMG Israel YouTube Facebook
Twitter Linkedin  

image


המפגש יתקיים ביום רביעי, ה- 13 לפברואר 2013, בין השעות 11:30 – 8:45
במשרדי KPMG סומך חייקין, הארבעה 17, קומה 10, תל אביב.


ברצוני להירשם למפגש הבא:
מפיתוח טכנולוגי לפיתוח עסקי

פרטי השולח:

שם מלא:
תפקיד:
חברה:
טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל:

* יש להזין נתונים בכל השדותלפרטים נוספים ניתן לפנות לנועה ריפולד בטלפון 03-6848741

* ההשתתפות הינה ללא תשלום, אך מותנית באישור וברישום מראש. מספר המקומות מוגבל.

בכבוד רב,
KPMG סומך חייקין
ארגון IATI
משרד עו"ד FWMK