ALERT

Marketing Department

טופס עדכון פרטים אישיים


הצטרפו אלינו
KPMG Israel YouTube Facebook
Twitter Linkedin  

image


שלום רב,

אנו ב-KPMG סומך חייקין מעוניינים לשמור עמכם על קשר שוטף, לעדכן על מפגשים ולשלוח חומר מקצועי רלוונטי.

על מנת שנוכל לעשות זאת, נשמח אם תוכל/י להקדיש מספר דקות ולמלא את הטופס המצורף:

:פרטי השולח

שם מלא:
תפקיד:
חברה:
טלפון:
טלפון נייד:
דוא"ל:להלן נושאי המבזקים, אנא סמן/י את אלו הרלוונטיים עבורך:

1.מבזקי המחלקה המקצועית
2. מבזקי מחלקת המיסים
3. מבזקי מחלקת הייעוץ:
    א. ליווי עסקאות
    ב. קיימות
    ג. IT
    ד. M&A
    ה. מדען ראשי ותמריצים ממשלתיים
    ו. אנרגיה ירוקה
4. הזמנות לכנסים / הדרכות מקצועיות
5. מבזקי הדסק הסיני
6. מבזקים הקשורים לסקטור שבו החברה שלי פועלת

* יש להזין נתונים בכל השדותבכבוד רב,
מחלקת השיווק
KPMG סומך חייקין